×

Log In

×
UserName:
Password:Forgot Password?

×

Reset Password

×
e-mail:

×

Sign Up

×
e-mail:
UserName:
Password:

LyricsMaraza - Ikesi LyricsAwu shiy' iscef' endlini, uthath umunt omthandayo
Sishay ? eThekwini, woza nazo iyiphuzo ezibandayo

verse 1
La suka, la hlala, ba phum abafana be gchwel amacar amaningi
Ba founel uSiya, yaphum' iCaraCara kwa ngen abantwan abanigi
Mina ngisashela kanti, iskelemu nisithenga malini
hayi, mina angisibuy, ngizo fika kuyibraai
heyi, uyangibona, ngpheth izinja zakhona
Izinto ezinyakazis' umuzi wamazimuzimu mazikhonkhotha
Mauphapha la siya ngoza, iNkalakatha, Mandoza
Ngivele ngigchithe amakas ingathi ngikhokha nge debit order
Manje baby stop that b****in
Phela mina mang'ze ebeshini ngsuka ngi phezi kwmishini
manje lelishende lakho l'thini
Lingibuz u21 question, hayibo, ngathi ufun ukuyisusa ngathi ufun ukuyisusa
Khninzeleni ne skotela, phela mauliyenza leliphutha uzolikhokhela
Mina ngiyaliletha mauyifuna induku k'phela
Shiye kukhala abantwana bathi ooh ohh
Sbathathe sibafake kuSiyaya s'hambe nge vroom vroom

hook

Ikesi iCasela nge label, I bank i Asalaam alaikum
S'fun imali yamasulumane, S'fun imali yamaZulu mane
S'fun imali yamasulumane, S'fun imali yamaZulu mane
So baby pop it for a real one, pop it for a real one

verse 2
Awu hena, kulungile sisi usulahlel umrapper
Ngiyabionga seuqale ukuzityela
Bengithi udukelwe iphone, ubsuku bakho wena uyazibonela
Awubheke uphuziswa i-pressure,Iyahlanzis i-Olmega
Yekel uk'thand izinto ewungaz'yazi man damn it
Awu hey wen, mina ngiyinyenza every day lento
I always knew it would pay wena
I put into it a passion and youthful exuberance
Now honeys they hate but mommies they praise
I'm going to greener pastures where I'll graze
Angisena ma?, ngibulala ama-vluit
Ngiphethe ama-lawyer azobinqa amacase
manje wena umsukelelan uSadamu
Eyihlalel engodiini, indod ivuk emgodini ngalomshini
Uzom'ezen utatakho, baby tell me who's your daddy
Niyabhuqa, heavy mean and dirty
Ngifin imali yamaZulu mane, ngifin imali yamaZulu mane
Ngifun izaka hayi is'shumbane, ngifun izaka hayi is'shumbane
Oh, I'm going back on the road, I'm landing into your code
Until you put my name on the throne

hook


Awu shiy' isqepe endlini, uthath umunt omthandayo
Sishay ? eThekwini, woza nazo iyiphuzo ezibandayo
And we on tonight, yeah we on tonight
Yeah we on the stage down until the morning light
And we on tonight, yeah we on tonight
Yeah we on the stage down until the morning lightFeatured Content